CastrumHungarikum fejléc

A Táboroztatás Célja:

Military táborunk keretein belül a résztvevőket megismertetjük az alábbi kihalni látszó fogalmak tartalmával, mint a kitartás, lelkierő, önuralom, bajtársiasság, alázat, tisztelet, fegyelem, stb… Miközben megerősítjük illetve megnöveljük fizikai allókepességüket és önbizalmukat. Olyan közösségben neveljük őket amelyben megtanítjuk nekik a csapatba történő gondolkodást és mozgást, egymás és a felnőttek iránti tiszteletet valamint megismertetjük a mára már nagy szónak tűnő “hazaszeretet” fogalmát. A táborban résztvevő “bevonuló” gyerekeket közel azonos korúakat figyelembe véve korcsoportokra osztva szállásoljuk el, mely elosztás a táborozás teljes ideje és a kiképzés alatt fennmarad. A résztvevő gyerekeket életkoruknak megfelelően terheljük mint fizikailag mint szellemileg illetve psichikailag. A gyermekek életkorának megfelelően alakítjuk a tábori élet és kiképzés sajátos programját. A cél nem az, hogy minden részrvevő hivatásának válassza a katonai pályát, de bizonyára másképp fogja tisztelni annak művelőit. A gyerekeket életkori sajátosságaikat figyelembe véve úgy terheljük, hogy a nap végén szabadidő biztosítása mellett játékra is jusson idejük és energiájuk. Az egységes és katonás megjelenés érdekében a tábor résztvevői terepszínű gyakorlóruházatot a hozzá tartozó baseball sapkát és a katonai bakancsot viselnek. A táborban hivatásos, ma is regnáló valamint nyugalmazott és tartalékos állományú katonák mint kiképzők részvételével az ébresztőtől az étkezéseken és kiképzésen át a takarodóig minden fegyelmezetten, iranyítottan, ellenőrzött körülmények között vezényszóra történik. A főváros közvetlen szomszédságában lévő Pilisen kialakított “katonai” bázis, képzett oktatók (regnáló, nyugállományú és tartalékos katonák) számos hatástalanított fegyver, airsoft fegyverek, katonai jármű áll az általános és középiskolás gyermekek, osztályok valamint felnőttek rendelkezésére, hogy képzésének tematikájával közelebb hozza az ifjúsághoz a katonai hivatást, megkönnyítve ezzel a későbbi pályaválasztást.